VASARA PRASIDĖJO - DAR DAUGIAU NUOLAIDŲ! Pamatykite pirmieji!

Atliekų tvarkymas

UAB "Seminga"informuoja:

Netinkamas atliekų tvarkymas daro žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai!

Besikeičiančios vertybės visuomenėje skatina besaikį vartojimą, ko pasekoje nuolat generuojami pertekliniai atliekų kiekiai, jų netinkamas tvarkymas teršia orą, žemę ir vandenį, bjauroja bei nepataisomai keičia gamtą, žmonių sveikatą. Todėl atliekų tvarkymas tampa viena aktualiausių ir prasmingiausių žmogaus veiklos rūšių.
Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos pakuočių atliekos jau po kelių dešimtmečių gali Lietuvą padaryti vienu dideliu sąvartynu. Neperdirbtos atliekos išlieka nesuirusios ilgą laiką: popierius - 2 metus, konservų dėžutės - 90 metų, plastiko pakuotės - 200 metų, stiklainiai, buteliai - 900 metų.

Svarbu atliekas rūšiuoti jų susidarymo vietoje, perdirbti ar kitaip panaudoti, saugant aplinką ir tausojant gamtos išteklius

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis, jas rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. Todėl yra labai svarbu pakuočių atliekas išskirti iš bendro susidarančių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai jomis atsikratyti, taip užtikrinant, kad nebus teršiama aplinka, o jų antrinis panaudojimas padės išsaugoti daug įvairių gamtinių resursų.

Perdirbti tinkamas pakuočių atliekas svarbu nešalinti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekamis

LR teisės aktai reikalauja pakuočių ir gaminių atliekas tinkamai rūšiuoti ir nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, nes tik taip atsiranda galimybė kuo daugiau atliekų perdirbti, sumažinti aplinkos taršą.
Vartotojų ir atliekų turėtojų šiame procese vaidmuo yra svarbus, nes tik tinkamai rūšiuojant gaminių bei pakuočių atliekas, galima sulaukti teigiamų rezutatų, mažinant aplinkos taršą pakuotės bei gaminių atliekomis.

Pakuočių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemos ir galimybės jomis naudotis

Atsikratyti prekių pakuočių atliekų galima metant surūšiuotas pakuotes į viešose vietose pastatytus specialius atliekų konteinerius (geltonas konteineris skirtas plastikui ir metalui, žalias - stiklui, mėlynas - popieriui), priduodant atliekų supirkimo punktuose, pakartotinio naudojimo pakuotes, už kurias nustatytas piniginis užstatas, priduodant parduotuvėse.
 

Pakuočių ženklų reikšmės

Kad vartotojams būtų lengviau rūšiuoti, dauguma gamintojų medžiagas, iš kurių pagaminta pakuotė, žymi sutartiniais ženklais. Trikampis, sudarytas iš trijų rodyklių, besisukančių pagal laikrodžio rodyklių judėjimo kryptį, žymi, kad paženklinta pakuotė gali būti perdirbta.
Trikampio viduryje paprastai yra vienas ar du skaičiai, kurie nurodo medžiagos tipą (1-19 reiškia plastiką, 20-39 - popierių ir kartoną, 40-49 - metalą, 50-59 - medieną, 60-69 - audinius ir tekstilę, 70-79 - stiklą).

Dažniausiai šiuo ženklu žymimi elektros prietaisai, baterijos ar akumuliatoriai.
Taip paženklintas gaminys neturėtų būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis.
 
Taip žymimos popierinės bei kartoninės pakuotės.
 
 
Taip žymimos pakuotės pagamintos iš perdirbto stiklo atliekų. 
 
Taip žymimos plastiko pakuotės.
 
 
Taip žymimos metalinės pakuotės.
  
Informacija parengta, vadovaujantis Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554